Služby

Najrozsiahlejšie laboratórne testy

Naša analýza krvného obrazu, hladín minerálov, fungovania obličiek, pečene, pankreasu, cukrového a lipidového metabolizmu, hormonálneho spektra a ďalších aspektov je kľúčovým krokom k pochopeniu a udržaniu dlhého a zdravého života.

Moderná medicína dokáže predvídať

Prečo preventívna prehliadka "na poisťovňu" nestačí?

Tradičné "preventívne prehliadky" zachytávajú problémy až vtedy, keď už nastanú. Nie sú teda prevenciou v pravom slova zmysle. Naša precízna medicína sa zameriava na predvídanie a predchádzanie, identifikuje potenciálne problémy skôr, než sa stanú vážnymi.

Chronologický vek
46
Biologický vek
53

Chronologický vs. biologický vek

Svoj chronologický vek poznáte, je to doba ktorá ubehla od Vášho narodenia. Biologický vek (nazývaný aj fyziologický) je rýchlosť, akou fyzicky starnete. Biologický vek vieme komplexným rozborom krvi nielen odhadnúť, ale následnou intervenciou aj efektívne znížiť, čo je predpokladom udržania zdravia až do neskorého veku. Ako je na tom Vaše telo? (?)

Prečo merať a zvyšovať VO2 max?

Už aj malé zvýšenie hodnoty VO2 max je spojené s výrazným znížením celkovej úmrtnosti. Napríklad zvýšením hodnoty z 'nízkej' na 'nadpriemernú' , znížite riziko až o 70%. Spiroergometria a záťažová diagnostika u nás môžete absolvovať na bežeckom alebo cyklistickom trenažéri.

Výživový protokol

Schudnúť je jednoduché. Výzvou je udržateľný životný štýl pri ktorom rozvíjame svalovú hmotu, udržiavame nízke % telesného tuku, zdravý mikrobióm a optimálne hodnoty dôležitých markerov. Zistite čo, kedy, koľko a ako často jesť aby ste dosiahli svoje ciele.

Koľko máte
skutočne tuku?


DXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry) sken je zlatým štandardom diagnostiky telesného zloženia, ktorý poskytuje detailný pohľad na hustotu kostí, svalovú hmotu a tukové tkanivá. Táto bezbolestná, rýchla a neinvazívna metóda je kľúčom k odhaleniu skrytých zdravotných rizík a je neoceniteľným nástrojom pre tvorbu personalizovaných zdravotných plánov, či už ide o prevenciu osteoporózy, manažment sarkopénie, alebo optimalizáciu fyzickej kondície.

Kým napr. InBody (a iné váhy založené na bioelektrickej impedančnej analýze BIA) iba odhaduje zloženie tela (?) s premenlivými výsledkami, DXA poskytuje presné a konzistentné výsledky.

Komplexné kardiologické vyšetrenie

 • EKG vyšetrenie
 • kompletné echokardiografické vyšetrenie srdca a krčných ciev (posúdenie závažnosti aterosklerotických zmien / kôrnatenia tepien)

Diagnostika pohybového aparátu

Nesprávne pohybové návyky, obmedzený rozsah pohybu a nefunkčnosť svalov vedú v neskoršom veku k výraznému obmedzeniu kvality života.

Fyziater na základe anamnestického rozhovoru a funkčnej diagnostiky pohybového aparátu pozostávajúcej z diagnostiky funkčnosti svalov, kĺbov, rozsahu pohybov, poškodenia tkanív a svalových dysbalancí identifikuje riziká a navrhne možnosti ich riešenia.

Výkonné a jednoduché monitorovanie glukózy

Vysoká, či príliš kolísajúca hladina cukru v krvi vo veľkej miere ovplyvňuje naše metabolické zdravie, ale aj snahu schudnúť. Náš CGM automaticky zasiela namerané hodnoty glukózy v reálnom čase do telefónu, bez potreby skenovania, vďaka čomu dokážeme optimalizovať Váš nutričný protokol.

Silné mentálne zdravie

Mentálne zdravie je kľúčovým faktorom pre dosiahnutie dlhovekosti a naplneného života. Rovnováha v psychickom zdraví ovplyvňuje nielen našu schopnosť zvládať stres a výzvy každodenného života, ale tiež priamo ovplyvňuje fyzické zdravie.

Osoby s dobrou mentálnou pohodou majú tendenciu dodržiavať zdravší životný štýl, lepšie spia a majú silnejší imunitný systém. Naopak, dlhodobý stres a psychické problémy môžu zvyšovať riziko vzniku chronických ochorení, ako sú srdcovocievne problémy a diabetes.

Osobná konzultácia


POVEDZTE NÁM O SVOJICH CIEĽOCH A OČAKÁVANIACH

Na prvom stretnutí s lekárom špecializujúcim sa na dlhovekosť identifikujeme Vaše zdravotné ciele a očakávania. Spoločne zhodnotíme, ktoré vyšetrenia a terapie najlepšie vyhovujú Vašim potrebám a naplánujeme si prvú návštevu a laboratórne testy.

REZERVÁCIA TERMÍNU

Vyplňte prosím kontaktný formulár. Recepcia Vás bude kontaktovať ohľadom najbližších voľných termínov.

Nasledujúce riadky sa nikomu nečítajú ľahko


Na Slovensku objektívne a merateľne zlyháva prevencia.

Až 50% všetkých úmrtí má pôvod v zlých návykoch, nezdravom stravovaní a pasívnom živote bez fyzickej aktivity.

Kvôli zbytočným, tzv. odvrátiteľným úmrtiam, ktorým je možné predísť, sa na Slovensku dožívame významne menej než je priemer EÚ a tiež krajín V4. Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia z dôvodu nezdravého životného štýlu je na Slovensku o 140 % vyššia ako priemer EÚ a o 30 % vyššia ako v ČR.

Výdavky na preventívnu starostlivosť sú na Slovensku najnižšie v EÚ a predstavujú menej ako 1 % všetkých výdavkov na zdravotníctvo. Naopak podiel výdavkov na lieky patrí k najvyšším. Tento pomer je nesprávny.

Našou ambíciou je informovať a vzdelávať ľudí o personalizovanej a precíznej medicíne založenej na vede a dôkazoch a jej prínosoch pre zdravý a dlhý život.

"Mohol by ešte žiť, keby ..."

 • zdravšie jedol,
 • aspoň trochu schudol,
 • viac sa hýbal,
 • išiel včas k lekárovi,
 • bral predpísané lieky ...

Prečo musíme niečo robiť?

 • nadváhou alebo obezitou trpí 60% dospelej populácie Slovenska
 • nadváha môže za 80 % prípadov cukrovky 2. typu, 55 % prípadov vysokého krvného tlaku a 35 % prípadov ischemickej choroby srdca
 • v spotrebe cukru patríme k najhorším krajinám, prekonávame dokonca aj USA
 • viac ako rok vydrží užívať lieky na vysoký tlak len menej ako polovica pacientov a až štvrtina pacientov s touto diagnózou si svoj krvný tlak po návšteve lekára ani pravidelne nekontroluje