Ambulancia dlhovekosti
a preventívnej medicíny

Zamysleli ste sa niekedy nad tým,
ako dlho chcete žiť?


A aká bude kvalita Vášho života
v dôchodkovom veku?

Slovensko je na chvoste štatistík strednej dĺžky života v zdraví. Žijeme kratšie a dožívame chorí. Prevenciou a precíznou medicínou dokážeme efektívne predchádzať najčastejším ochoreniam a príčinám úmrtí, ktorými sú kardiovaskulárne a nádorové ochorenia.

Spomaľte starnutie,
predĺžte si život


Vďaka modernej vede dokážeme znížiť Váš
biologický vek o 5 až 15 rokov a spomaliť starnutie.

Laboratórna diagnostika

Pokročilá laboratórna diagnostika v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia a alergológia, lekárska genetika, cytológia, biopsia
a mikrobiológia.

Precízna medicína

Vďaka vedeckému pokroku dokážeme pacienta definovať oveľa precíznejšie na základe jeho genómu a kontinuálnym zbieraním dát o jeho biologických funkciách, s vyhodnocovaním ktorých pomáha umelá inteligencia.

Umelá inteligencia

„Umelá inteligencia nenahradí lekára. Nahradí toho, kto ju nevyužije.“ Jej hlavným prínosom je podpora klinického rozhodovania a vyhľadávanie komplexných vzťahov v heterogénnych dátových súboroch.

Pohybová diagnostika

Diagnostika pohybového aparátu, dispozícia k fyzickej zdatnosti a jej využitie pre redukčný režim. Začíname držaním tela, svalovými dysbalanciami a identifikáciou ochabnutých svalov.

Nutričné protokoly

Neustále počúvame, že by sme mali zdravo jesť. Čo, kedy a koľko toho máme zjesť? Majú výživové doplnky zmysel? Zastavme sa. Najprv si spoločne definujme ciele.

Cvičebné protokoly

Kondícia (VO2max) a fyzická sila sú najlepšími prediktormi dlhovekosti. Správnym pohybom a cvičením znížime riziko kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a niektorých druhov rakoviny.

Merateľné
výsledky


Biologický vek (PhenoAge), krvné markery, telesné zloženie, VO2max, testy fyzického a mentálneho výkonu

Osobná konzultácia


Povedzte nám o svojich cieľoch a očakávaniach

Na prvom stretnutí s lekárom špecializujúcim sa na dlhovekosť identifikujeme Vaše zdravotné ciele a očakávania. Spoločne zhodnotíme, ktoré vyšetrenia a terapie najlepšie vyhovujú Vašim potrebám a naplánujeme si prvú návštevu a laboratórne testy.

Ucítite to

Nie je to iba o číslach. Jasnejšia myseľ, koncentrácia, zlepšená fyzická výkonnosť a znížený stres.

Prevencia chorôb

Pre naplnený život, či už pracovný alebo osobný, potrebujeme byť zdraví. 

Zvýšený výkon

Zvládnite každodenné fyzické aktivity s ľahkosťou a nebojte sa nových výziev. Dokážete to!