Ako správne merať krvný tlak?

Aké sú optimálne hodnoty krvného tlaku?

Odporúčanie JUVEA
podľa štúdie SPRINT 2017

Systolický
mmHg
Diastolický
mmHg
Normálny
pod 120
pod 80
Zvýšený
120 - 129
pod 80
1. stupeň hypertenzie
130 - 139
80 - 89
2. stupeň hypertenzie
nad 140
nad 90

Všeobecné odporúčanie
Európska hypertenziologická spoločnosť

Systolický
mmHg
Diastolický
mmHg
Optimálny
pod 120
pod 80
Normálny
120 - 129
80 - 84
Vyšší
130 - 139
85 - 89
1. stupeň hypertenzie
140 - 159
90 - 99
2. stupeň hypertenzie
160 - 179
100 - 109
3. stupeň hypertenzie
nad 180
nad 110

Faktory ovplyvňujúce presnosť merania krvného tlaku

Pri nesprávnom meraní môže byť odchýlka merania aj 40 mmHg. Aké sú najčajšie chyby a ako sa prejavia vo výsledkoch merania?

Faktor
Možná odchýlka
Malá manžeta
10 až 40
Manžeta cez oblečenie
10 až 40
Nepodopretý chrbát / nohy
5 až 15
Prekrížené nohy
5 až 8
Bez oddychu 3 až 5 minút
10 až 20
Rozprávanie
10 - 15
Dýchavičnosť
5 až 8
Plný močový mechúr
10 až 15
Bolesť
10 až 30

Prečo merať krvný tlak doma?

Pravidelné meranie krvného tlaku doma poskytne komplexnejší obraz o  zdravotnom stave ako príležitostné meranie v ambulancii. Štúdie preukázali, že meranie krvného tlaku iba v ordinácii lekára nie je dostačujúce a neodráža hodnoty dosiahnuté počas celého dňa.

Mnohým pacientom boli v ordinácii lekára namerané vysoké hodnoty krvného tlaku, zatiaľ čo ich hodnoty namerané doma boli nižšie (tzv. syndróm bieleho plášťa). Taktiež je približne 8 % pacientov ktorí majú v ordinácii lekára normálny krvný tlak, ale ich hodnoty namerané doma sú podstatne vyššie.

Merajte aj ráno

Krvný tlak sa v priebehu dňa mení. Ráno je jeho vzostup obzvlášť prudký. Štúdie preukázali, že tento ranný vzostup krvného tlaku má priamu súvislosť s počtom infarktov a náhlych mozgových príhod – dvoma hlavnými rizikami, ktoré vyplývajú z vysokého krvného tlaku.

Zásady pri meraní krvného tlaku

  • Krvný tlak merajte v kľude, v tichej miestnosti.
  • Minimálne 30 minút pred meraním sa neodporúča jesť, piť, fajčiť ani cvičiť.
  • Počas merania sa nehýbte, nerozprávajte, uvoľnite sa, majte podopretý chrbát a nemajte prekrížené nohy.
  • Meranie opakujte 2-3 krát za sebou. Rozhodujúci je priemer 2. a 3. merania. Medzi jednotlivými meraniami je potrebné počkať najmenej 2-3 minúty.

Optimálna poloha pri meraní tlaku

Počas merania by ste mali sedieť, s rukou mierne zohnutou v lakti a opretou o stôl. Nohy by sa nemali prekrižovať. Tlak sa zvykne merať na tej ruke, na ktorej bol pri vstupnom vyšetrení odmeraný vyšší tlak krvi. Väčšina ľudí si meria tlak na ľavej paži.

Z paže by sa mal odstrániť všetok odev, ktorý by mohol brániť plynulému prietoku krvi. Manžeta tlakomeru sa umiestňuje na pažu vždy v úrovni srdca. Manžeta by nemala byť voľná, ani veľmi silno utiahnutá. Medzi manžetou a pažou by mal zostať priestor maximálne na jeden prst.

Odporúčané tlakomery

Cenovo dostupné a klinicky overené tlakomery značky OMRON s možnosťou bezdrôtového prepojenia s mobilom alebo tabletom

Tlakomer OMRON M2 Intelli IT

Tlakomer OMRON M4 Intelli IT